Menu Zamknij

Szkolenia czas zacząć!

Federacja Organizacji Katolickich serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na szkolenia w ramach działań edukacyjno-warsztatowych projektu pn. Sprawna komunikacja-rzetelna informacja” sfinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Pierwszy cykl szkoleń odbywał się wg. poniższego harmonogramu, uwzględniającego tematykę szkoleń:

  • – szkolenie: budowanie komunikatu – Świdnica, Pl. św. Jana Pawła II 1, 14.10.2022r. – Godz. 18:00 – 20.15
  • – szkolenie: formy przekazu informacji- Wałbrzych, ul. Garbarska 4,  15.10.2022r. – Godz. 16:00 – 18.15
  • – szkolenie: prawidłowa identyfikacja nadawcy i adresata – Głuszyca, ul. 11 Listopada 6a 16.10.2022r. – Godz. 16:00 – 18.15

Każdy przedstawiciel NGO chcący wziąć udział w warsztatach powinien zapoznać się z regulaminem naboru jak również wypełnić przed szkoleniem kartę uczestnictwa, które to dokumenty są dostępne poniżej do wglądu:

Skip to content