Menu Zamknij

Projekt „Społeczna Akademia Liderów”

Projekt „Społeczna Akademia Liderów” realizowany jest o czerwca 2018 roku do końca 2019 roku.

Jest zadaniem skierowanym do organizacji pozarządowych i ich członków, grup nieformalnych oraz do niezrzeszonych liderów i społeczników z terenu Dolnego Śląska Jego celem jest zwiększenie potencjału organizacji pozarządowych oraz zwiększenie kompetencji uczestników projektu poprzez realizację działań edukacyjno – warsztatowych, integrację oraz poradnictwo prawne i finansowo – księgowe w ciągu trwania projektu.

Projekt zakłada realizację serii warsztatów i szkoleń przekazujących kompleksową wiedzę dotyczącą zarządzania, kreowania wizerunku, aspektów psychologicznych i zasad dyplomacji, umiejętności współpracy z mediami, budowania strategii i misji organizacji, współpracy z samorządem lokalnym, pozyskiwania środków i nabycie umiejętności ich rozliczania. Dodatkowo organizacje pozarządowe uczestniczące w projekcie będą mogły skorzystać z nieodpłatnego doradztwa prawnego i księgowo – finansowego. Aby zintegrować środowisko organizacji i nieformalnych liderów z terenu województwa zorganizowane zostaną dla obydwu grup 2 wyjazdy integracyjno – poznawcze.

Zapraszamy do współpracy!

Skip to content