Menu Zamknij

Stowarzyszenia Ludzie św. Jana Pawła II

Głównym celem powstałego w 2005 roku Stowarzyszenia Ludzie Jana Pawła II, jest propagowanie i realizowanie nauczania Wielkiego Papieża-Polaka.

HISTORIA STOWARZYSZENIA

Ludzie Jana Pawła II pod taką nazwą utworzyliśmy Grupę Inicjatywną po Mszy św. na Stadionie 7 kwietnia 2005r. Inicjatywa ta 12 maja 2005 uzyskała pisemną akceptację J. E. Księdza Biskupa Świdnickiego Ignacego Deca. Do Grupy należą ludzie świeccy oraz duchowni z Parafii Wałbrzycha i okolic. Głównym przesłaniem LJPII jest realizowanie nauczania naszego Wielkiego Papieża.

Od początku spotykamy się w Parafii św. Franciszka z Asyżu na co miesięcznych spotkaniach formacyjnych w ostatni wtorek miesiąca, od 17. 00 przygotowanie do Liturgii – próba śpiewu, o 18. 00 Eucharystia a po niej spotkanie. Zespół muzyczny ma próby co wtorek o godzinie 19. 00.

Po Mszy św. w intencji Ojca Świętego Jana Pawła II w 2005 r. zrodziła się idea Sztafety Apelowej. Co miesiąc w innej Parafii Wałbrzycha i okolic odbywały się Apele poświęcone Janowi Pawłowi II, w których braliśmy udział.

Duży wkład mieli LJP II w napisanie książki złożonej ze świadectw Wałbrzyszan z dni kiedy Nasz Papież odszedł do Domu Ojca.

To już trzeci raz, kiedy LJP II są współorganizatorami i mocno angażują się w przygotowania, oprawę muzyczną Mszy Św., jak również śpiew podczas Wałbrzyskiego Przeglądu Pozytywnego Grania.

Wiele osób z naszej grupy uczestniczyło w Pieszej Pielgrzymce na Jasną Górę.

W 2006 r.„Akcją Znicz” wspomogliśmy Hospicjum w Wałbrzychu.

Zapraszają nas do oprawy liturgicznej Mszy św., m. in. podczas wizyty Kardynała Bertone w Świdnicy, w trakcie Dożynek w Kudowie Zdroju, na rozpoczęciu Roku Akademickiego 2007/2008 w Książu, w Hospicjum, i na odpustach parafialnych.

Braliśmy udział w akcji kierowanej przeciw różnym patologiom pod nazwą „Sygnał Wolności”, śpiewaliśmy podczas Jarmarku Świątecznego na Wałbrzyskim Rynku.

Abyśmy mogli mieć większe możliwości funkcjonowania i działania 14 września 2007r. założyliśmy Stowarzyszenie „Ludzie Jana Pawła II”.

Jesteśmy razem już ponad 2 lata, a w naszym gronie znajdują się dzieci, młodzież i starsi z różnych Parafii. Cieszymy się, że możemy razem świadczyć o miłości do naszego Papieża modląc się o Jego rychłą beatyfikację.

Skip to content