Menu Zamknij

ZAPYTANIE OFERTOWE – ORGANIZACJA SZKOLEŃ

pn. „Sprawna komunikacja- rzetelna informacja”, sfinansowanego ze  środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

W załączniku formularz oferty.

Informacje dodatkowe:

  1. Wykonawca składa ofertę w formie pisemnej lub elektronicznej  w terminie wskazanym w formularzu oferty (listem lub  e-mailem) na Formularzu Oferty.
  2. Oferta jest ważna jeżeli została podpisana przez Oferenta
  3. O terminowości złożenia oferty decyduje data wpływu do siedziby Federacji bądź na adres skrzynki mailowej.
  4. Oferta najkorzystniejsza zostanie wybrana do realizacji pod warunkiem możliwości jej realizacji w ramach założonego w budżecie limitu środków na realizowane zadanie.
  5. Federacja zastrzega możliwość odstąpienia od realizacji przedmiotu zapytania bez podania przyczyny.

Kontakt: sprawnakomunikacja.nowefio@gmail.com

Formularz oferty:

Skip to content