Menu Zamknij

Projekt….START! – „Sprawna komunikacja- rzetelna informacja”

Federacja Organizacji Katolickich zaprasza do udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych w nowym projekcie pn. „Sprawna komunikacja- rzetelna informacja”, który został sfinansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności- Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. 

W ramach projektu przewidziano m.in.:

  • działania edukacyjno-warsztatowe tj. cykl szkoleń ę na terenie 2 województw: dolnośląskiego i śląskiego. W ramach 21 bloków tematycznych przedstawiciele NGO-sów nabędą nowe umiejętności z zakresu skutecznej komunikacji jak również przygotują się do pełnienia roli rzecznika prasowego w swoich organizacjach.
  • konferencje/seminaria: osiem konferencji/ seminariów poświęconych skutecznej komunikacji oraz przepływowi informacji w organizacjach obywatelskich, podczas których odbędą się również sesje Q&A.
  • publikacje dla NGO: w ramach niniejszego działania Federacja opracuje i wyda publikacje w formie papierowej- broszury/podręcznika (10 tyś. egzemplarzy łącznie) dla NGO oraz formie multimedialnej materiału filmowego, które oprócz efektu promocji będą efektem trwałym zrealizowanego przedsięwzięcia w postaci treści ze wskazówkami, dobrymi praktykami, cennymi informacjami, a także wnioskami z seminariów/konferencji, które dotyczyć będą skutecznego komunikowania się zarówno wewnątrz zespołu tworzącego NGO jak również z zewnętrznym otoczeniem, ale również informacje na temat skutecznego przepływu informacji i zarządzania nim. Dzięki niniejszym publikacjom organizacje obywatelskie otrzymają narzędzia, które będą mogły wdrożyć we własnej organizacji i spróbować ulepszyć sposób ich funkcjonowania, a także zwiększyć efektywność.
Skip to content